ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคประชาธิปัตย์"

|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''3''' || [[ไฟล์:Thanat Khoman 1961.jpg|100px]] || '''[[ถนัด คอมันตร์|พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์]]''' || 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 || 3 เมษายน พ.ศ. 2525
|{{smalldiv|{{hidden|การลงมติเลือกหัวหน้าพรรค พ.ศ. 2522
|ถนัด คอมันตร์ - 62<br />
อุทัย พิมพ์ใจชน - 52<br />
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''6''' || [[ไฟล์:Banyat Bantadtan 2010-04-01.jpg|100px]] || '''[[บัญญัติ บรรทัดฐาน]]''' || 20 เมษายน พ.ศ. 2546 || 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
|{{smalldiv|{{hidden|การลงมติเลือกหัวหน้าพรรค พ.ศ. 2546
|บัญญัติ บรรทัดฐาน - 163<br />
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - 150<br />
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''7''' || [[ไฟล์:Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg|100px]] || '''[[อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ]]''' || 5 มีนาคม พ.ศ. 2548 || 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
|{{smalldiv|{{hidden|การลงมติเลือกหัวหน้าพรรค พ.ศ. 2562
|อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - 67,505<br />
วรงค์ เดชกิจวิกรม - 57,689<br />
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''8''' || [[ไฟล์:Jurin Laksanawisit.jpg|100px]] || '''[[จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์]]''' || 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562<ref name=":0">[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/055/T_0102.PDF ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์]</ref>|| ปัจจุบัน
|{{smalldiv|{{hidden|การลงมติเลือกหัวหน้าพรรค พ.ศ. 25462562
|จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ - 160<br />
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค - 102<br />
1,112

การแก้ไข