ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมยวดี"

=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอเมยวดีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 [[ตำบล]] 43 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
 
[[File:Tambon of Meoi Wadi.png|thumb|right|350px|ตำบลของอำเภอเมยวดี]]
 
{| class="wikitable plainrowheaders sortable" style="text-align:center;"
634

การแก้ไข