ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมยวดี"

เพิ่มขึ้น 4,334 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
 
อำเภอเมยวดีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอกุฉินารายณ์]] ([[จังหวัดกาฬสินธุ์]])
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับอำเภอหนองพอกและ[[อำเภอโพนทอง]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับอำเภอโพนทอง
 
== ประวัติ ==
อำเภอเมยวดี ตั้งอยู่บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ 6 ตำบลเมยวดี เดิมเป็นทุ่งนาป่าละเมาะ นายบุญตา มูลศรีแก้ว ได้จัดซื้อที่นาเหล่านี้ แล้วจัดแบ่งให้ทางราชการเพื่อสร้างเป็นที่ว่าการกิ่งอำเภอ สถานีตำรวจ สถานีอนามัย โรงเรียน วัด และบริเวณที่ตั้งตลาดสด เป็นต้น
 
นายบุญตา มูลศรีแก้วได้ยื่นร้องขอตั้งกิ่งอำเภอเมยวดี โดยแยกจากอำเภอโพนทองเมื่อ พ.ศ.2506 แต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2521 ตามประกาศ[[กระทรวงมหาดไทย]]เรื่อง “แบ่งท้องที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” ตั้งเป็น กิ่งอำเภอเมยวดี ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2521 ลงนามโดย [[พลเอกเปรม ติณสูลานนท์]] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีเขตการปกครอง 2 ตำบล คือ ตำบลชุมพรและตำบลเมยวดี <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=95|issue=42 ง|pages=1124|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมยวดี|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/D/042/1124.PDF|date=April 18, 2521}}</ref> เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว สถานที่ราชการยังไม่มี นายบุญพ่วง ถนัดค้า ให้บ้านส่วนตัวเป็นสถานที่ทำงานของกิ่งอำเภอ และส่วนราชการต่างๆ <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=110|issue=179 ก ฉบับพิเศษฃ|pages=1–3|title=พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอลำทับ อำเภอร่องคำ อำเภอเวียงแหง อำเภอนาโยง อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอโนนแดง อำเภอบ้านหลวง อำเภอกะพ้อ อำเภอศรีบรรพต อำเภอแก่งกระจาน อำเภอหนองสูง อำเภอสบเมย อำเภอเมยวดี อำเภอโคกเจริญ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอผาขาว อำเภอวังหิน อำเภอดอนพุด อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอห้วยคต พ.ศ. ๒๕๓๖|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/179/1.PDF|date=November 3, 2536}}</ref>
 
ปี พ.ศ.2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ว่าการกิ่งอำเภอ ได้อาคารเป็นแบบอำเภอข้าราชการได้ขึ้นทำงานที่อาคารหลังใหม่เมื่อปี พ.ศ.2524 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2536 ทางราชการได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอเป็นอำเภอเมยวดี
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
634

การแก้ไข