ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าฮ็อนจงแห่งโชซ็อน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
'''พระมเหสี'''
*[[พระนางฮโยฮย็อน|สมเด็จพระราชินีฮโยฮย็อน]] ตระกูลคิม แห่งอันดง (효현왕후 김씨)
*[[พระนางมย็องฮ็อน |พระนางสมเด็จพระราชินีฮโยจ็อง]] ตระกูลฮง แห่งนัมยาง (효정왕후 홍씨)
 
'''พระสนม'''
ผู้ใช้นิรนาม