ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าอินจงแห่งโชซ็อน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
==พระบรมวงศานุวงศ์==
*'''พระราชบิดา''': [[พระเจ้าจุงจง]] (중종, 中宗)
*'''พระราชมารดา''': [[พระนางชังกย็อง|สมเด็จพระราชินีชังกย็อง]] ตระกูลยุน แห่งพาพยอง (장경왕후 윤씨)
 
'''พระมเหสี'''
*[[พระนางอินซ็อง|สมเด็จพระราชินีอินซ็อง]] ตระกูลปาร์ค แห่งนาจู (인성왕후 박씨)
 
'''พระสนม'''
ผู้ใช้นิรนาม