ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
#พลตำรวจเอก [[เผ่า ศรียานนท์]] - (10 กุมภาพันธ์ 2497 - 5 สิงหาคม 2498)
#พลโท [[เจียม ญาโณทัย]] - (23 กันยายน 2500 - 26 ธันวาคม 2500, 1 มกราคม 2501 - 20 ตุลาคม 2501)
#หม่อมราชวงศ์[[หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม]] - (9 มีนาคม 2512 - 17 พฤศจิกายน 2514)
#นาย [[สมหมาย ฮุนตระกูล]] - (19 ธันวาคม 2515 - 14 ตุลาคม 2516)
#นาย [[เยื่อ สุสายัณห์]] - (16 ตุลาคม 2516 - 22 พฤษภาคม 2517)
56,707

การแก้ไข