ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
* '''ตำนานมหาดเล็ก (คัดจากต้นฉบับเดิม โดย [[นายวรการบัญชา]]) '''. หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานราชวัลลภฯ ครบรอบหนึ่งร้อยสามสิบหกปี กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 11 พฤศจิกายน 2547 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์. กรุงเทพฯ: กรีนแมคพาย, 2547.
* '''สมุดภาพเครื่องแบบทหารบก''' กรมกำลังพลทหารบก พ.ศ. 2541
ผู้ใช้นิรนาม