ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| [[วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร]] || พระนครศรีอยุธยา|| ภาค 2 || มหานิกาย ||[[พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต]] (ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส)
|-
| [[วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร]] || พระนครศรีอยุธยา || ภาค 2 || ธรรมยุต || [[พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ปริยัติสารสุธี (สำเภาเอนก ติสาโรมนุญฺโญ) (ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส)]]
|-
| [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร]] || สุโขทัย || ภาค 5 || มหานิกาย || [[พระสุนทรธรรมาภรณ์ (บำเหน็จ เตชปญฺโญ)]]
3,031

การแก้ไข