ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอปากเกร็ด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''ปากเกร็ด''' เป็นเป็นอำเภอที่มีตำบลมากที่สุดใน[[จังหวัดนนทบุรี]] ที่ตั้งมี[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]ตัดผ่านตัวอำเภอ สภาพพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ต่าง ๆ ไร่นา ท้องทุ่ง ปศุสัตว์ ดังเช่นในชนบท ส่วนทางฝั่งตะวันออกมีที่พักอาศัย อุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และยังเป็นที่ตั้งหน่วยงานราชการส่วนกลางของประเทศ ในอดีตอำเภอปากเกร็ดเคยขึ้นกับ[[จังหวัดพระนคร]]อยู่ช่วงหนึ่ง และบางตำบลเคยอยู่ใน[[อำเภอบางบัวทอง]]
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
ผู้ใช้นิรนาม