ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนนทบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| เหรียญตรา =
| ชื่อไทยอื่นๆ = เมืองนนท์
| ชื่อผู้ว่า = สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/242/T_0006.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ] </ref>
| ปีที่ว่าราชการ = 2562 | ต้นไม้ประจำจังหวัด = [[นนทรี]]
| ดอกไม้ประจำจังหวัด = นนทรี
|36
| <div align = "left">นายนิสิต จันทร์สมวงศ์</div>
|พ.ศ. 2558–25602562
|-
|37
| <div align = "left">นายภานุ แย้มศรี</div>
|พ.ศ. 2560–ปัจจุบัน2562
|38
| <div align = "left">นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์</div>
|
|พ.ศ. 2562–ปัจจุบัน
|
|}
</center>
160,077

การแก้ไข