ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟุตบอลทีมชาติไทย"

|พ.ศ. 2536 ||69
|19 ||10 ||2 ||7
|66 ||align=left|{{increase}} +9||69 ||align=left|{{decrease}} –11
|-
|พ.ศ. 2537 ||85
|4 ||0 ||1 ||3
|67 ||align=left|{{increase}} +2||85 ||align=left|{{decrease}} –88
|-
|พ.ศ. 2538 ||77
|8 ||6 ||1 ||1
|77 ||align=left|{{increase}} +26||103 ||align=left|{{decrease}} –1919
|-
|พ.ศ. 2539 ||57
|18 ||11 ||3 ||4
|50 ||align=left|{{increase}} +11||72 ||align=left|{{decrease}} –44
|-
|พ.ศ. 2540 ||54
|16 ||7 ||6 ||3
|54 ||align=left|{{increase}} +8||70 ||align=left|{{decrease}} –44
|-
|พ.ศ. 2541 ||45
|20 ||9 ||5 ||6
|43 ||align=left|{{increase}} +8||60 ||align=left|{{decrease}} –77
|-
|พ.ศ. 2542 ||60
|9 ||6 ||3 ||0
|60 ||align=left|{{increase}} +9||78 ||align=left|{{decrease}} –2525
|-
|พ.ศ. 2543 ||61
|24 ||13 ||5 ||6
|57 ||align=left|{{increase}} +3||65 ||align=left|{{decrease}} –6
|-
|พ.ศ. 2544 ||61
|23 ||10 ||6 ||7
|60 ||align=left|{{increase}} +3||64 ||align=left|{{decrease}} –11
|-
|พ.ศ. 2545 ||66
|11 ||5 ||3 ||3
|60 ||align=left|{{increase}} +4||71 ||align=left|{{decrease}} –55
|-
|พ.ศ. 2546 ||60
|11 ||5 ||2 ||4
|54 ||align=left|{{increase}} +15||75 ||align=left|{{decrease}} –99
|-
|พ.ศ. 2547 ||79
|20 ||4 ||5 ||11
|57 ||align=left|{{increase}} +6||79 ||align=left|{{decrease}} –77
|-
|พ.ศ. 2548 ||111
|2 ||0 ||1 ||1
|80 ||align=left|{{increase}} +1||111 ||align=left|{{decrease}} –88
|-
|พ.ศ. 2549 ||137
|8 ||5 ||2 ||1
|108 ||align=left|{{increase}} +2||137 ||align=left|{{decrease}} –1212
|-
|พ.ศ. 2550 ||121
|20 ||11 ||6 ||3
|107 ||align=left|{{increase}} +15||126 ||align=left|{{decrease}} –88
|-
|พ.ศ. 2551 ||126
|19 ||8 ||4 ||7
|90 ||align=left|{{increase}} +15||126 ||align=left|{{decrease}} –1818
|-
|พ.ศ. 2552 ||105
|8 ||3 ||3 ||2
|105 ||align=left|{{increase}} +7||124 ||align=left|{{decrease}} –33
|-
|พ.ศ. 2553 ||120
|12 ||4 ||3 ||5
|98 ||align=left|{{increase}} +7||120 ||align=left|{{decrease}} –66
|-
|พ.ศ. 2554 ||122
|11 ||3 ||5 ||3
|114 ||align=left|{{increase}} +10||132 ||align=left|{{decrease}} –1818
|-
|พ.ศ. 2555 ||136
|13 ||9 ||1 ||3
|124 ||align=left|{{increase}} +16||152 ||align=left|{{decrease}} –1313
|-
|พ.ศ. 2556 ||146
|6 ||1 ||0 ||5
|135 ||align=left|{{increase}} +6||146 ||align=left|{{decrease}} –55
|-
|พ.ศ. 2557 ||142
|12 ||7 ||2 ||3
|140 ||align=left|{{increase}} +21||165 ||align=left|{{decrease}} –88
|-
|พ.ศ. 2558 ||133
|11 ||7 ||2 ||2
|129 ||align=left|{{increase}} +13||145 ||align=left|{{decrease}} –1111
|-
|พ.ศ. 2559 ||126
|17 ||7 ||3 ||7
|117 ||align=left|{{increase}} +7||146 ||align=left|{{decrease}} –1515
|-
|พ.ศ. 2560 ||130
|9 ||3 ||1 ||5
|126 ||align=left|{{increase}} +6||138 ||align=left|{{decrease}} –77
|-
|พ.ศ. 2561 ||118
|11 ||5 ||4 ||2
|116 ||align=left|{{increase}} 8||129 ||align=left|{{steady}} 0
|-
|พ.ศ. 2562 ||114
|10 ||3 ||2 ||5
|114 ||align=left|{{increase}} 1||116 ||align=left|{{decrease}} 2
|}
 
13,698

การแก้ไข