ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส'''<ref>'''พระคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่''', คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์: กรุงเทพฯ, หน้า 636</ref> ({{lang-en|Epistle to the Ephesians}}) เรียกโดยย่อว่า'''พระธรรมเอเฟซัส''' เป็นเอกสารฉบับที่ 10 ของ[[คัมภีร์ไบเบิล]] ภาค[[พันธสัญญาใหม่]]
 
จากหลักฐานโดยทั่วไปถือว่าผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้คือ [[นักบุญเปาโล]] '''เอเฟซัส''' เป็นจดหมายที่[[นักบุญเปาโล]]ไม่ได้เขียนถึงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสเพียงเมืองเดียวเท่านั้น แต่ยังถูกส่งไปถึงคริสตจักรในเมืองอื่นๆอื่น ๆ แถบเอเซียด้วย [[นักบุญเปาโล]]น่าจะเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นในราวปีค.ศ. 60 และจากเนื้อความในจดหมายที่ว่า "เพราะข่าวประเสริฐนี้เองทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตผู้ต้องติดโซ่อยู่ เพื่อข้าพเจ้าจะเล่าข่าวประเสริฐด้วยใจกล้าตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าว"<ref>เอเฟซัส 6:20</ref> ทำให้ทราบได้ว่า ในขณะที่เขียนจดหมายนั้น [[นักบุญเปาโล]]กำลังถูกจำคุกอยู่เป็นระยะเวลา 2 ปีในกรุงโรม
 
'''เอเฟซัส''' เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลตะวันตกของเอเชียไมเนอร์ (ปัจจุบันคือประเทศตุรกี) ในสมัยนั้นเป็นจุดตัดของเส้นทางการค้าที่สำคัญหลายสาย จึงทำให้เมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งวิหารเทพเจ้าไดอาน่าของชาวโรมันด้วย (ชาวกรีกเรียกว่า อารเทมิส) [[นักบุญเปาโล]]ได้เดินทางมาที่นี่ เมื่อครั้งการเดินทางเพื่อประกาศข่าวประเสริฐครั้งที่สอง และให้ปริสสิลลากับอาควิลลาอยู่ที่เมืองนี้<ref>กิจการของอัครทูต 18:19</ref> ส่วน[[นักบุญเปาโล]]เองได้เดินทางต่อไป ภายหลังได้มีโอกาสกลับมายังเมืองนี้อีกครั้ง และได้ทำการประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนี้อยู่ระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะเกิดการจลาจลในเมือง<ref>กิจการของอัครทูต 19:29 - 41</ref> เพราะวิหารเทพเจ้าในเมืองนั้นขาดรายได้ เนื่องจาก[[นักบุญเปาโล]]เทศนาว่ารูปเคารพไม่มีความหมาย ประชาชนจึงไม่บริจาคเงินเข้าวิหารเทพเจ้าอารเทมิส<ref>กิจการของอัครทูต 19:25 - 26</ref> ส่งผลให้[[นักบุญเปาโล]]ถูกบีบบังคับให้ออกจากเมืองไป
2,491

การแก้ไข