ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัมมาทิฐิ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''สัมมาทิฐิทิฏฐิ''' ({{lang-pi|สมฺมาทิฏฺฐิ}}) หมายถึง แนวคิดที่ถูกต้อง ความเห็นชอบตามทํานองคลองธรรม เช่น เห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว<ref>[[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]]</ref> ถือเป็นองค์แรกใน[[มรรคมีองค์แปด]] อันเป็นแนวทางสู่การหลุดพ้นจากทุกข์
 
== ประเภท ==
ผู้ใช้นิรนาม