ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติไทย"

(ปรับปรุงเนื้อหาครั้งใหญ่)
* [[วันพืชมงคล]] 1 วัน
* [[วันวิสาขบูชา]] 1 วัน
* วันเฉลิมพระชนมพรรษา[[สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี|สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี]] วันที่ 3 มิถุนายน 1 วัน
* [[วันอาสาฬหบูชา]] 1 วัน
* [[วันเข้าพรรษา]] 1 วัน
* วันเฉลิมพระชนมพรรษา[[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] วันที่ 28, 29 กรกฎาคม 2 วัน
* วันเฉลิมพระชนมพรรษา[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] วันที่ 12 สิงหาคม 1 วัน
* [[วันพระราชทานธงชาติไทย]] วันที่ 28 กันยายน 1 วัน
* [[วันสหประชาชาติ]] วันที่ 24 ตุลาคม 1 วัน
* วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ[[พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]], [[วันชาติ (ประเทศไทย)|วันชาติ]] และ[[วันพ่อแห่งชาติ]] วันที่ 5, 6 ธันวาคม 2 วัน
* [[วันรัฐธรรมนูญ]] วันที่ 10 ธันวาคม 1 วัน
 
สำหรับการชักธงและประดับธงชาติในโอกาสและวันพิธีสำคัญอื่น ๆ ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
 
ส่วนการลดธงครึ่งเสานั้น นายกรัฐมนตรีจะสั่งการผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นคราว ๆ ไป โดยออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี<ref name="ระเบียบเกี่ยวกับธงชาติ" /> เช่น เมื่อ[[สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์]] สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551 ได้มีประกาศ[[สำนักนายกรัฐมนตรี]]ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่ง[[ลดธงครึ่งเสา]]เป็นเวลา 15 วัน และให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์ มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/B/001/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์], เล่ม ๑๒๕, ตอน ๑ข, ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๑</ref> หรือเมื่อ[[พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] [[การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|เสด็จสวรรคต]]ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 รัฐบาลออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา 30 วัน ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/234/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต], เล่ม ๑๓๓, ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง, ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๑</ref>
 
{|align="center"
8,208

การแก้ไข