ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษามลายูปัตตานี"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
}}
'''ภาษามลายูปัตตานี''' หรือ '''ภาษามลายูปาตานี''' (มลายูปัตตานี: บาซอนายูตานิง; {{lang-ms|Bahasa Melayu Patani}}, [[อักษรยาวี]]: {{lang|ms|بهاس ملاي ڤطاني}}) หรือนิยมเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า '''ภาษายาวี''' (มลายูปัตตานี: {{lang|ms|บาซอญฺาวีญฺวี, บอซอยาวี}}, [[อักษรยาวี]]: {{lang|ms|بهاس جاوي}}) เป็น[[ภาษากลุ่มออสโตรนีเซียน]]ที่พูดโดยชาว[[ไทยเชื้อสายมลายู]]ใน[[จังหวัดปัตตานี]] [[จังหวัดนราธิวาส]] [[จังหวัดยะลา]] รวมทั้งใน[[อำเภอนาทวี]] [[อำเภอจะนะ]] [[อำเภอเทพา]] และ[[อำเภอสะบ้าย้อย]] ทางทิศตะวันออกของ[[จังหวัดสงขลา]] (ไม่รวม[[จังหวัดสตูล]]) และในเขตฮูลูเประใน[[รัฐเประ]]ของ[[มาเลเซีย]]
ใน[[ประเทศไทย]]มีประชากรที่พูดภาษานี้มากกว่า 1 ล้านคน [[ภาษา]]นี้ใกล้เคียงมากกับ[[ภาษามลายู]]ถิ่นใน[[รัฐกลันตัน]] ประเทศ[[มาเลเซีย]] ซึ่งเป็นภาษาถิ่นที่แตกต่างจากส่วนที่เหลือของประเทศ[[มาเลเซีย]] บางครั้งก็มีการเรียกรวมกันเป็นภาษาเดียวกันว่า '''ภาษามลายูกลันตัน-ปัตตานี''' (มลายูปัตตานี: {{lang|ms|''บาซอนายูกือลาแต-ตานิง''}}, [[กลันตัน]]: {{lang|ms|''Baso nayu Kelate-Taning''}})
==คำยืม==
นอกจากคำศัพท์พื้นฐานของ[[ภาษามลายู]]แล้ว ภาษามลายูปัตตานีมีคำยืมจากภาษาอื่นหลายภาษา ได้แก่<ref>ประพนธ์, 2540</ref>
* [[ภาษาสันสกฤต]] เข้ามาพร้อมกับ[[ศาสนาพุทธ]]และ[[ศาสนาพราหมณ์ฮินดู]] เช่น ภาษา เป็น ''บาฮาซอ หรือ บาซอ'', หฤทยะ (ใจ) เป็น ''ฮาตี'' (ตับ, ใจ), คช (ช้าง) เป็น ''ฆฺาเย๊าะห์ฆฺเย๊าะห์'',ชัย (ชัยชนะ) เป็น ''จายอ'' (เจริญ), โทษ (ความชั่ว) เป็น ''ดอซอ'' (บาป), วาจา (คำพูด) เป็น ''บาจอ'' (อ่าน), นคร (เมือง) เป็น ''เนฆือรฺีเนฆือรฺ'' (ประเทศ)
* [[ภาษาอาหรับ]] เข้ามาพร้อมกับ[[ศาสนาอิสลาม]] เช่น قلم /กอลัม/ (ปากกา) เป็น ''กาแล'', تمر /ตะมัร/ (อินทผาลัม) เป็น ''ตามา'', عالم /อาลัม/ (โลก) เป็น ''อาแล'', تفاحة /ฏุฟฟาห์/ (แอปเปิ้ล) เป็น ''ตอเปาะห์'', وقت /วักตู/ (เวลา) เป็น ''วะกือตู'', กีตาบ (หนังสือ) เป็น ''กีตะ (คัมภีร์ทางศาสนาอิสลาม)'', دنيا /ดุนยา/ (โลก) เป็น ''ดุนิยอ''
* [[ภาษาเขมร]] เช่น กำปง (หมู่บ้าน) เป็น ''กาปง''
* [[ภาษาจีน]] เช่น กุยช่าย เป็น ''กูจา''
* [[ภาษาเปอร์เซีย]] เช่น มะตับ (แสงจันทร์) เป็น ''มะตับ'', ฆันดุม (แป้ง) เป็น ''ฆฺานงฆฺนง''
* [[ภาษาฮินดี]] เช่น โรตี เป็น ''รอตี''
* [[ภาษาทมิฬ]] เช่น มานิกัม (เพชร) เป็น ''มานิแก''
* [[ภาษาอังกฤษ]] เช่น Glass (แก้ว) เป็น ''ฆฺือละห์ฆฺอละห์'', Free (ฟรี) เป็น ''ปือรี'', Motorcycle (มอเตอร์ไซค์) เป็น ''มูตู-ซีกา''
* [[ภาษาไทย]] เช่น นายก เป็น ''นาโย๊ะ'', ปลัด เป็น ''บือละ'', มักง่าย เป็น ''มะงา'' โทรศัพท์ เป็น ''โทราสะ''
 
393,742

การแก้ไข