ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอวัดสิงห์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอหนองมะโมง]]
 
== ประวัติ ==
== เหตุการณ์สำคัญ ==
ที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ในสมัยก่อนไม่มีที่ทำการแน่นอน ต่อมาประมาณก่อนปี พ.ศ. 2450 ได้มีการก่อสร้างอำเภอขึ้นเป็นครั้งแรก ในที่ดินของหลวงชิงและคุณยายอึ่ง ในสมัยของหลวงไชยเขตต์ (พระยาธานินทร์ดกกิจ) นายอำเภอคนแรก ที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์หลังแรกตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำท่าจีนเป็นอาคารไม้
24 มีนาคม พ.ศ. 2519 ระหว่างที่ประชาชนฟังการปราศัยหาเสียงของนาย สมหวัง ศรีชัย ผู้สมัครพรรคพลังใหม่ ที่วัดหนองจิก ได้มีผู้ปาระเบิดเข้าไปหวังสังหาร นาย สมหวัง ศรีชัย ปรากฏว่าการปาระเบิดพลาด ส่งผลให้มีคนเสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บอีก 10 ราย<ref>https://doct6.com/learn-about/how/chapter-3/3-4</ref>
 
* วันที่ 4 มิถุนายน 2449 สร้างที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ แขวงชัยนาท<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/435_1.PDF]แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สร้างที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ แขวงเมืองชัยนาท</ref>
* วันที่ 4 มกราคม 2473 ตั้งตำบลหนองน้อย แยกออกจากตำบลวัดสิงห์ และตำบลหนองขุ่น ตั้งตำบลหนองมะโมง แยกออกจากตำบลกุดจอก<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2473/A/341.PDF]ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ สำหรับตำบลหนองน้อย ซึ่งแยกจากตำบลวัดสิงห์และตำบลหนองขุ่น และตำบลหนองมะโมง ซึ่งแยกจากตำบลกุดจอก ท้องที่อำเภอวัดสิงห์</ref>
* วันที่ 14 มีนาคม 2480 ยกฐานะท้องที่บางส่วนของตำบลวัดสิงห์ จัดตั้งเป็น '''เทศบาลตำบลวัดสิงห์'''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2480/A/1895.PDF]พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท พุทธศักราช ๒๔๘๐</ref>
* วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลหนองขุ่น แยกออกจากตำบลบ่อแร่ ตำบลมะขามเฒ่า และตำบลหนองบัว ตั้งตำบลหนองมะโมง แยกออกจากตำบลกุดจอก<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/D/026/1114.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ</ref>
* วันที่ 31 ธันวาคม 2497 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ เพื่อความเหมาะสมแก่การบริหารกิจการท้องถิ่น<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/A/088/100.PDF]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๔๙๗</ref> โดยขยายพื้นที่ไปถึงหมู่ 3 บางส่วน ตำบลมะขามเฒ่า และหมู่ 5 บางส่วน ตำบลหนองบัว
* วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2498 โอนพื้นที่หมู่ 3 ตำบลมะขามเฒ่า และหมู่ 5 ตำบลหนองบัว (เฉพาะส่วนที่ถูกตัดเข้าในเขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์) ไปรวมกับตำบลวัดสิงห์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/016/435.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท</ref>
* วันที่ 30 ตุลาคม 2522 ตั้งตำบลวังตะเคียน แยกออกจากตำบลหนองมะโมง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/184/3929.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท</ref>
* วันที่ 12 กรกฎาคม 2526 ตั้งตำบลสะพานหิน แยกออกจากตำบลกุดจอก<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/114/2226.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท</ref>
* วันที่ 25 กันยายน 2527 ตั้งตำบลวังหมัน แยกออกจากตำบลหนองน้อย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/130/3347.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท</ref>
* วันที่ 26 มิถุนายน 2539 แยกพื้นที่ตำบลหนองมะโมง ตำบลวังตะเคียน ตำบลสะพานหิน และตำบลกุดจอก อำเภอวัดสิงห์ มาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอหนองมะโมง''' ขึ้นกับอำเภอวัดสิงห์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/E/018/25.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองมะโมง</ref>
* วันที่ 8 กันยายน 2550 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอหนองมะโมง อำเภอวัดสิงห์ เป็น อำเภอหนองมะโมง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/046/14.PDF]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอนาคู อำเภอสามชัย อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอซำสูง อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเวียงเก่า อำเภอหนองนาคำ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง อำเภอซับใหญ่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่ออน อำเภอหาดสำราญ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอวังเจ้า อำเภอวังยาง อำเภอเทพารักษ์ อำเภอบัวลาย อำเภอพระทองคำ อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอสีดา อำเภอช้างกลาง อำเภอนบพิตำ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน อำเภอภูเพียง อำเภอแคนดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอสามร้อยยอด อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอหนองฮี อำเภอสุขสำราญ อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านคา อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอหนองหิน อำเภอเอราวัณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอศิลาลาด อำเภอมะนัง อำเภอบางเสาธง อำเภอโคกสูง อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอรัตนวาปี อำเภอสระใคร อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐</ref>
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
1,336

การแก้ไข