ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟังก์ชันแฮช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ฟังก์ชันแฮชเข้ารหัส]] (cryptographic hash function) คือฟังก์ชันแฮชที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในด้าน[[ความปลอดภัยของสารสนเทศ]] อาทิ[[การยืนยันตน]]เพื่อเข้าสู่ระบบ (authentication) หรือการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาข้อมูล อาทิ [[SHA-1]], [[MD5]] หรือ [[CRC32]] เป็นต้น
 
[[หมวดหมู่:ขั้นตอนวิธีฟังก์ชันแฮช| ]]
[[หมวดหมู่:ขั้นตอนวิธีการค้นหา]]
[[หมวดหมู่:การตรวจจับและการแก้ไขข้อผิดพลาด]]
{{โครงคอม}}
 
131,032

การแก้ไข