ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| หัวหน้า1_ชื่อ = อนันต์ สุวรรณรัตน์
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ปลัดกระทรวง
| หัวหน้า2_ชื่อ = วราวุธ ชูธรรมธัช
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า3_ชื่อ = อุมาพร พิมลบุตร
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า4_ชื่อ = พิศาล พงศาพิชณ์
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า5_ชื่อ =
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
33,503

การแก้ไข