เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า1_ชื่อ = อนันต์ สุวรรณรัตน์
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ปลัดกระทรวง
| หัวหน้า2_ชื่อ = วราวุธ ชูธรรมธัช
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า3_ชื่อ = อุมาพร พิมลบุตร
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า4_ชื่อ = พิศาล พงศาพิชณ์
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า5_ชื่อ =
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
31,271

การแก้ไข