ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมัยละแวก"

เพิ่มขึ้น 1,573 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
thumb|200px|left|[[วัดตรอแลงแกง|พระพุทธรูปพระพุทธอัฏฐารสทั้งสี่ทิศในปัจจุบัน สร้างขึ้นใหม่แทนพระพุทธอัฏฐารสองค์เดิมที่เหลือแต่พระบาทศิลา.]] {{History of Cambodia}} thumb|200px|left|[[แผนที่กรุงละแวกโดยชาวสเปน.]] '''อาณาจักรเขมร''' มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่ '''เมืองละแวก''' ({{lang-km|លង្វែក}},{{lang-en|Lovek}})ปัจจุบัน คือ อำเภอกำปงตระลาจ จังหวัดกำปงชนัง โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2096 ถึ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(thumb|200px|left|[[วัดตรอแลงแกง|พระพุทธรูปพระพุทธอัฏฐารสทั้งสี่ทิศในปัจจุบัน สร้างขึ้นใหม่แทนพระพุทธอัฏฐารสองค์เดิมที่เหลือแต่พระบาทศิลา.]] {{History of Cambodia}} thumb|200px|left|[[แผนที่กรุงละแวกโดยชาวสเปน.]] '''อาณาจักรเขมร''' มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่ '''เมืองละแวก''' ({{lang-km|លង្វែក}},{{lang-en|Lovek}})ปัจจุบัน คือ อำเภอกำปงตระลาจ จังหวัดกำปงชนัง โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2096 ถึ)
[[ไฟล์:វត្តត្រឡែងកែង.jpg|thumb|200px|left|[[วัดตรอแลงแกง|พระพุทธรูปพระพุทธอัฏฐารสทั้งสี่ทิศ]]ในปัจจุบัน สร้างขึ้นใหม่แทน[[วัดตรอแลงแกง|พระพุทธอัฏฐารส]]องค์เดิมที่เหลือแต่พระบาทศิลา.]]
{{History of Cambodia}}
[[ไฟล์:AMH-6146-NA_Bird%27s_eye_view_of_Eauweck%2C_Cambodia.jpg|thumb|200px|left|[[แผนที่]]กรุงละแวกโดยชาว[[สเปน]].]]
'''อาณาจักรเขมร''' มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่ '''เมืองละแวก''' ({{lang-km|លង្វែក}},{{lang-en|Lovek}})ปัจจุบัน คือ อำเภอกำปงตระลาจ [[จังหวัดกำปงชนัง]] โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2096 ถึง พ.ศ. 2136 ตรงกับช่วงประมาณ[[การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง|สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง]] เป็นยุคสมัยที่อาณาจักรเขมรรุ่งเรืองขึ้นเป็นครั้งแรกหลักจากประสบกับความเสื่อมโทรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองร้อยกว่าปี โดยกัมพูชาในสมัยนี้มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกับ[[สเปน]] (ผิดกับชาติเพื่อนบ้านอื่นๆ เช่นพม่า ไทย เวียดนาม มลายู ซึ่งติดต่อกับ[[โปรตุเกส]]เป็นส่วนใหญ่) ประกอบกับการที่ศัตรูสำคัญอย่างอาณาจักรอยุธยากำลังอ่อนแอด้วยการรุกรานของพม่า ทำให้กัมพูชาสามารถขึ้นมาเป็นฝ่ายรุกได้ แต่ก็เป็นช่วงเวลาอันสั้นเท่านั้น เพราะกรุงละแวกได้ถูกเผาทำลายลงอย่างรวดเร็วด้วยการรุกรานของทัพสยาม ในรัชสมัย[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]] ทำให้กัมพูชาเข้าสู่กลียุคอีกครั้ง
 
[[พระศรีสุคนธบท|สมเด็จพระศรีสุคนธราชา]] [[รายพระนามพระมหากษัตริย์กัมพูชา|กษัตริย์เขมร]]เมืองปาสาณได้ถูกเสนาบดีชื่อว่า [[เจ้ากอง|เสด็จกัน]] ทำการปฏิวัติล้มราชบัลลังก์และทรงถูกสำเร็จโทษ [[เจ้าพระยาจันทราชา]]พระอนุชาต่างพระราชมารดาเสด็จลี้ภัยไปยัง[[อาณาจักรอยุธยา|กรุงศรีอยุธยา]] ต่อมาถึงกลับเข้ามา[[ประวัติศาสตร์กัมพูชา|กัมพูชา]]อีกครั้งพร้อมกับ[[อาณาจักรอยุธยา|กองทัพอยุธยา]]เพื่อทำสงครามทวงราชบัลลังก์คืนจาก[[เจ้ากอง|เสด็จกัน]] โดยได้[[เจ้ากอง|เสด็จกัน]]สิ้นพระชนม์ในการรบกับ[[เจ้าพระยาจันทราชา|พระบรมราชา]]ในพ.ศ. 2069 โดยเมื่อหมดเสี้ยนหนามแล้ว [[เจ้าพระยาจันทราชา|เจ้าพระยาจันทราชา]]ได้ประกอบ[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก|พิธีราชาภิเษก]]ขึ้นก่อนเป็น สมเด็จพระบรมราชาองค์บรมบพิตร หรือ สมเด็จพระเจ้าบรมราชาที่ 3 เสด็จกันต่อมาได้สิ้นพระชนม์ในการรบกับพระบรมราชาในพ.ศ. 2069 เมื่อหมดเสี้ยนหนามแล้ว สมเด็จพระบรมราชาฯก็โปรดฯให้สร้าง[[ราชธานี]]แห่งใหม่ ชื่อว่า เมือง'''ละแวก''' หรือ '''ลงแวก''' (Lovek)
'''อาณาจักรเขมร''' มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่ '''เมืองละแวก''' ตั้งแต่ พ.ศ. 2096 ถึง พ.ศ. 2136 ตรงกับช่วงประมาณ[[การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง|สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง]] เป็นยุคสมัยที่อาณาจักรเขมรรุ่งเรืองขึ้นเป็นครั้งแรกหลักจากประสบกับความเสื่อมโทรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองร้อยกว่าปี โดยกัมพูชาในสมัยนี้มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกับ[[สเปน]] (ผิดกับชาติเพื่อนบ้านอื่นๆ เช่นพม่า ไทย เวียดนาม มลายู ซึ่งติดต่อกับ[[โปรตุเกส]]เป็นส่วนใหญ่) ประกอบกับการที่ศัตรูสำคัญอย่างอาณาจักรอยุธยากำลังอ่อนแอด้วยการรุกรานของพม่า ทำให้กัมพูชาสามารถขึ้นมาเป็นฝ่ายรุกได้ แต่ก็เป็นช่วงเวลาอันสั้นเท่านั้น เพราะกรุงละแวกได้ถูกเผาทำลายลงอย่างรวดเร็วด้วยการรุกรานของทัพสยาม ในรัชสมัย[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]] ทำให้กัมพูชาเข้าสู่กลียุคอีกครั้ง
 
สมเด็จพระศรีสุคนธราชา กษัตริย์เขมรเมืองปาสาณได้ถูกเสนาบดีชื่อว่า เสด็จกัน ทำการปฏิวัติล้มราชบัลลังก์และทรงถูกสำเร็จโทษ [[เจ้าพระยาจันทราชา]]พระอนุชาต่างพระราชมารดาเสด็จลี้ภัยไปยังกรุงศรีอยุธยา ต่อมาถึงกลับเข้ามากัมพูชาอีกครั้งพร้อมกับกองทัพอยุธยาเพื่อทำสงครามทวงราชบัลลังก์คืนจากเสด็จกัน โดยเจ้าพระยาจันทราชาได้ประกอบพิธีราชาภิเษกขึ้นก่อนเป็น สมเด็จพระบรมราชาองค์บรมบพิตร หรือ สมเด็จพระเจ้าบรมราชาที่ 3 เสด็จกันต่อมาได้สิ้นพระชนม์ในการรบกับพระบรมราชาในพ.ศ. 2069 เมื่อหมดเสี้ยนหนามแล้ว สมเด็จพระบรมราชาฯก็โปรดฯให้สร้างราชธานีแห่งใหม่ ชื่อว่า เมือง'''ละแวก''' หรือ '''ลงแวก''' (Lovek)
เมืองละแวกเมื่อแรกสร้างนั้นเป็นค่าย สมเด็จพระบรมราชาฯโปรดฯให้หล่อ[[วัดตรอแลงแกง|พระพุทธรูปอัฐรัศขึ้น 4 รัศขึ้นสี่องค์]] แต่ละองค์หันหน้าสี่ทิศประดิษฐานอยู่ใน[[วัดตรอแลงแกง|พระวิหารที่มีมุข 4 สี่ด้าน ]]อันเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองละแวก.
 
== ความรุ่งเรืองของกัมพูชาในยุคกรุงละแวก ==
[[หมวดหมู่:สิ้นสุดในคริสต์ศตวรรษที่ 16]]
{{coord|11|51|53|N|104|45|14|E|source:frwiki_region:KH_type:city|display=title}}
[[en:Longvek]]
[[km:សម័យលង្វែក]]
[[vi:Longvek]]
[[zh:洛韦]]
ผู้ใช้นิรนาม