ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟิวส์"

(ย้อนการแก้ไขของ 183.88.29.81 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Kirito)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
* ฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์หรือเซอกิตเบรกเกอร์
 
== การเลือกใช้ฟิวส์ฟิว ==
ควรเลือกฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด ได้มากกว่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ภายในบ้านเล็กน้อย และไม่ควรใช้ลวดเหล็ก หรือลวดทองแดงที่มีจุดหลอมเหลวสูงแทนฟิวส์
เพราะเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากเกินไป ลวดเหล็กหรือลวดทองแดงจะไม่หลอมละลาย จึงไม่ช่วยตัดวงจรไฟฟ้าในบ้าน ฟิวส์ที่ใช้ตามบ้านมีหลายขนาด เช่น ขนาด
ผู้ใช้นิรนาม