ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8514476 สร้างโดย จันทร์ธาดา (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{กึ่งล็อก2}}
{{infobox royalty
| image = BhumibolKing adulyadejRama9 in 2013.jpg
|caption =
|caption = พระบรมฉายาลักษณ์ในปี พ.ศ. 2503
| name = พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช <br>บรมนาถบพิตร
| birth_style = พระราชสมภพ
353

การแก้ไข