ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมชีวเวช"

เปลียนชื่อหลักสูตร ปีการศึกษาที่เริ่มเปิดสอนและURLของWebsite
(เปลียนชื่อหลักสูตร ปีการศึกษาที่เริ่มเปิดสอนและURLของWebsite)
ป้ายกำกับ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
แนวโน้มสำหรับหลักสูตรนี้ในประเทศไทยคือการเปิดทำการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น เปิดทำการสอนทั้งภาษาไทยและนานาชาติ โดยมีมหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็นต้นแบบและกำลังหลักต่อไป
 
{| class="wikitable toccolours" width="100%"
|-
! style="background: Darkred; color: white; "| มหาวิทยาลัย
|-
| valign = "top" style="background: Pink " |'''วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต'''
 
http://bme.rsu.ac.th/
| valign = "top" style="background: Pink " |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต'''
* สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
*http://bme.rsu.ac.th/
| valign = "top" style="background: Pink " |-
| valign = "top" style="background: Pink " |-'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(เริ่มเปิดตั้งแต่ปีการศึกษา2558)
* http://[http://bme.rsu.ac.th/ http://bme.rsu.a]
| valign = "top" style="background: Pink " |'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(เริ่มเปิดสอนปีการศึกษา2562)
* http://[http://bme.rsu.ac.th/ bme.rsu.ac.th/]
|-
|'''คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน'''
2

การแก้ไข