ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลิขิตรักข้ามดวงดาว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| align = "center"| '''สกาย'''
| align = "center"| [[อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์]]
|-
| align = "center"| '''มีนา'''
| align = "center"| [[ณัฐฐชาช์ บุญประชม]]
|-
! '''บทบาท''' || '''นักแสดงสมทบ'''
|-
| align = "center"| '''ปุ๊กกี้'''
| align = "center"| ธรากร[[อนุสรา วันทองทักษ์]] สุขสมเลิศ
|-
| align = "center"| '''แม่หญิงบัว '''
| align = "center"| ธรากร สุขสมเลิศ
|-
| align = "center"| '''เอ็ดดี้'''
| align = "center"| สมยศ มาตุเรศ (เอ็ดดี้ เฮง)
|-
| align = "center"| '''เดชา'''
|-
! บทบาท || '''นักแสดงรับเชิญ'''
|-
| align = "center"| '''มีนา'''
| align = "center"| [[ณัฐฐชาช์ บุญประชม]]
|-
| align = "center"| '''แม่หญิงบัว'''
| align = "center"| [[มาริลิน เคท การ์ดเนอร์]]
|-
| align = "center"| '''เต้ยพงศ์'''
| align = "center"| '''ดาริกา'''
| align = "center"| [[พิจักขณา วงศารัตนศิลป์]]
|-
| align = "center"| '''แม่หญิงบัว / ฟ้ารดา'''
| align = "center"| [[มาริลิน เคท การ์ดเนอร์]]
|-
| align = "center"| '''หมอก'''
| align = "center"| [[ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์]]
|-
| align = "center"| '''สมิทธิ์'''
| align = "center"| [[สุพจน์ จันทร์เจริญ]]
|-
| align = "center"| '''ช่อง'''
| align = "center"| [[บริบูรณ์ จันทร์เรือง]]
|-
| align = "center"| '''ลอด'''
| align = "center"| [[เฉลิมพล ฑิฆัมพรธีรวงศ์]]
|-
| align = "center"| '''สมิทธิ์ '''
| align = "center"| [[สุพจน์อำภา จันทร์เจริญภูษิต]]
|-
| align = "center"| ''' '''
| align = "center"| สุรศักดิ์ ชัยอรรถ
|-
| align = "center"| ''' '''
| align = "center"| สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร
|-
| align = "center"| ''' '''
| align = "center"| [[ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย]]
|-
| align = "center"| ''' '''
| align = "center"| [[วิชัย จงประสิทธิ์พร]]
|-
| align = "center"| ''' '''
| align = "center"| [[สุขพัฒน์ โล่ห์วัชรินทร์]]
|-
| align = "center"| ''' '''
| align = "center"| [[ลิลลี่ แม็คกร๊าธ]]
|-
| align = "center"| ''' '''
| align = "center"| ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์
|-
| align = "center"| ''' '''
| align = "center"| [[วัชรชัย สุนทรศิริ]]
|-
| align = "center"| ''' '''
| align = "center"| [[สุริยา เยาวสังข์]]
|-
| align = "center"| ''' '''
| align = "center"| ธัญวิชญ์ เจนอักษร
|-
| align = "center"| ''' '''
| align = "center"| [[อชิรวิชญ์ สุภาวิตา]]
|-
| align = "center"| ''' '''
| align = "center"| [[ศศินทร์ เชาว์]]
|-
| align = "center"| ''' '''
| align = "center"| [[ศรุญสธร ธนวัชรวัฒน์]]
|-
| align = "center"| ''' '''
| align = "center"| [[เจนนิเฟอร์ โรเบิร์ต]]
|-
| align = "center"| ''' '''
| align = "center"| [[ชนม์ณภัทร พันธุ์พฤกษ์]]
|-
| align = "center"| ''' '''
| align = "center"| [[วีรกานต์ ภูวภิรมย์ขวัญ]]
|-
| align = "center"| '''พราวรุ้ง'''
| align = "center"| ชนิกานต์ ตังกบดี
|-
| align = "center"| '''อรุณ (วัยหนุ่ม)'''
| align = "center"| '''แว่น'''
| align = "center"| [[ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา]]
|-
| align = "center"| '''ผู้ประกาศข่าวรับอรุณข่าวเช้า'''
| align = "center"| [[อริสรา กำธรเจริญ]]
|-
| align = "center"| '''พี่ทีมงานเบื้องหลังละคร'''
| align = "center"| ยุพดี ศิริสิงห์อำไพ
|-
| align = "center"| '''นพดล พงษ์แพทย์'''
| align = "center"| อิทธิพัทธ์ อักษรนันทน์
|-
| align = "center"| '''ชาวล้านนา'''
| align = "center"| [[สามโทน|วิทยา เจตะภัย]]
|-
| align = "center"| '''เพื่อนนภา'''
| align = "center"| วันทนีย์ ชนะชัยยั่งยืน
|-
| align = "center"| '''ช่างแต่งหน้า'''
| align = "center"| อคิฒ์ราภ์ ถายะเดช
|-
| align = "center"| '''อาจารย์มหาวิทยาลัย'''
| align = "center"| รชต สิงห์จันทร์
|-
| align = "center"| '''ชาวล้านนา'''
| align = "center"| วสันต์ ศรีเดือน
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม