ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษามลายูปัตตานี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ความแตกต่างระหว่างภาษามลายูปัตตานีกับภาษามลายูกลางหรือ[[ภาษามาเลเซีย]]มีดังนี้<ref>ประพนธ์, 2540</ref>
===การใช้คำ===
บางคำทั้งสอง[[ภาษา]]ใช้คำต่างกัน เช่น ฉัน [[ภาษามาเลเซีย]]ใช้ {{lang|ms|''saya''}} [[ภาษามลายูปัตตานี]]ใช้ อามอ หรือ ซายอ; มันเทศ ภาษามาเลเซียใช้ {{lang|ms|''ubi keledek''}} [[ภาษามลายูปัตตานี]]ใช้ อูปีบีกือแตลอ หรือ อูบีแตลอ; [[ภาษามาเลเซีย]]ใช้ {{lang|ms|''kacap''}} [[ภาษามลายูปัตตานี]]ใช้ แกแจะ นอกจากนี้ ยังมีการใช้คำ[[ภาษาไทยปน]]ปะปนเข้ามาในบางส่วน
 
===การออกเสียง===
ผู้ใช้นิรนาม