ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงมารี เซซีล แห่งปรัสเซีย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== เสกสมรส ==
เจ้าหญิงมารี เซซิลีแห่งปรัสเซีย ทรงเสกสมรสกับ [[ดยุกฟรีดริช ออกัสแห่งอ็อลเดินบวร์ค]] เมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยพระสวามีนั้นทรงมีความเชี่ยวชาญดานงานเกษตร โดยทั้ง 2 สมรสกันในกรุง[[เบอร์ลิน]] และเป็นครั้งแรกของ[[ราชวงศ์โฮเอินโซลเลิร์น]] ที่เสกสมรสในกรุงเบอร์ลิน นับตั้งแต่การเสกสมรสครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2456 โดยเจ้าหญิงมารี เซซิลีได้รับพระราชทานพระนามตามพระสวามีว่า '''ดัชเชสฟรีดริช ออกัสแห่งโอลเดนบูร์กกัสแห่งอ็อลเดินบวร์ค''' โดยมีพระบุตรดังนี้
ดยุกพอล วัลเดมาร์
#ดัชเชสรีซา
6,069

การแก้ไข