ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ค่าจ้าง"

เพิ่มขึ้น 2,664 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''ค่าจ้าง'''เป็นค่าตอบแทนที่เป็นเงิน (หรือสินจ้าง ค่าใช้จ่ายส...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ปัจจัยกำหนดอัตราค่าจ้าง ==
อัตราค่าจ้างได้รับอิทธิพลจากแรงตลาด ([[อุปสงค์]]และ[[อุปทาน]]) กฎหมายและประเพณี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและประเพณีของเศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก แรงตลาดบางทีมีบทบาทเด่นในสหรัฐ ส่วนประเพณี โครงสร้างและวัยวุฒิอาจมีบทบาทสูงกว่าในประเทศญี่ปุ่น<ref>{{cite web |title=Student Login |website=Edgenuity |url=http://student.education2020.com/activities/vocab.aspx?keystr=12316&order=03020305&stbl=2196464}} – Education 2020 Homeschool console, Vocabulary Assignment, definition entry for "wage rate" (may require login to view)</ref>
 
แม้ในประเทศที่แรงตลาดเป็นตัวกำหนดอัตราค่าจ้างหลัก หลายการศึกษายังพบว่ามีข้อแตกต่างในสินจ้างสำหรับงานโดยขึ้นกับเพศและเชื้อชาติ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลของกรมสถิติแรงงานสหรัฐ ในปี 2550 หญิงทุกเชื้อชาติมีค่าจ้างมัธยฐานคิดเป็นประมาณ 80% ของรายจ้างชาย ซึ่งน่าจะมีสาเหตุจากอุปสงค์และอุปทานสำหรับหญิงในตลาดเนื่องจากข้อผูกมัดของครอบครัว<ref>Magnusson, Charlotta. "Why Is There A Gender Wage Gap According To Occupational Prestige?." Acta Sociologica (Sage Publications, Ltd.) 53.2 (2010): 99-117. Academic Search Complete. Web. 26 Feb. 2015.</ref> ในทำนองเดียวกัน ชายผิวขาวมีค่าจ้างคิดเป็นประมาณ 84% และชายผิวดำมีค่าจ้าง 64% เทียบกับชายเอเชีย<ref>U.S. Bureau of Labor Statistics. [http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2012/06/ECON303-8.1.2.1.pdf "Earnings of Women and Men by Race and Ethnicity, 2007"] Accessed June 29, 2012</ref> ทั้งนี้ เป็นค่าเฉลี่ยรวมยังไม่ได้ปรับตามประเภท ปริมาณและคุณภาพของงานที่ทำ
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* {{cite encyclopedia |last1=Lebergott |first1=Stanley |authorlink= Stanley Lebergott |editor= [[David R. Henderson]] |encyclopedia=[[Concise Encyclopedia of Economics]] |title=Wages and Working Conditions |url=http://www.econlib.org/library/Enc1/WagesandWorkingConditions.html |year=2002 |edition= 1st |publisher=[[Library of Economics and Liberty]] }} {{OCLC|317650570|50016270|163149563}}
* [http://www.bls.gov/bls/blswage.htm U.S. Bureau of Labor Statistics]
* [http://www.bibliomania.com/2/1/65/112/frameset.html Wealth of Nations] – click Chapter 8
* [http://www.rationalrevolution.net/articles/capitalism_wages.htm Understanding Capitalism Part III: Wages and Labor Markets] – Critical of capitalism
* [https://web.archive.org/web/20070625194442/http://www.dol.gov/esa/minwage/america.htm U.S. Department of Labor: Minimum Wage Laws] – Different laws by State
* [https://web.archive.org/web/20060926150028/http://www.usda.gov/nass/graphics/data/fl_allwg.txt Average U.S. farm and non-farm wage]
* [http://laborfair.com/resources.php LaborFair Resources] – Link to Fair Labor Practices
* [https://web.archive.org/web/20140221222926/http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=pfgsh#/page6/ The Truth Behind Wages in Mining] – How Wages are measured and Current Standards for Mining Professionals
* [http://www.databasece.com/en/labour-costs Database Central Europe] – Data on average wages in Central Europe and in Emerging Markets
* [http://www.salaryandwage.org/ Salary and wages data collection] – Salary and wages data collection
* [http://libraryguides.missouri.edu/pricesandwages Prices and Wages by Decade library guide] - Prices and Wages research guide at the University of Missouri libraries
 
{{การจ้างงาน}}
 
[[หมวดหมู่:ค่าจ้างและเงินเดือน]]
10,250

การแก้ไข