ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา"

* '''พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา''' (31 ตุลาคม พ.ศ. 2432 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)
* '''พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา''' (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468)
* '''พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา''' (26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 - 2 มีนาคม พ.ศ. 24772478)
 
'''''ภายหลังการสิ้นพระชนม์'''''
 
* '''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา''' (2 มีนาคม พ.ศ. 24772478 - ปัจจุบัน)
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
ผู้ใช้นิรนาม