ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออินทร์บุรี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
อำเภออินทร์บุรีมีโรงพยาบาล 3 แห่ง คือ และคลินิค เวชกรรม 7 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 11 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ 4 แห่ง
* [[โรงพยาบาลอินทร์บุรี]] สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 280 เตียง
* [[โรงพยาบาลพูลผล]] อินทร์บุรี เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 30 เตียง
* โรงพยาบาล[[โรงพยาบาลคริสเตียนไชยวัฒน์]]ไชยวัฒน์ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 30 เตียง
 
== อ้างอิง ==