ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออินทร์บุรี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== การศึกษา ==
อำเภออินทร์บุรี มีสถาบันการศึกษาทุกระดับ ทั้ง[[โรงเรียน]]และ[[วิทยาลัย]] สถาบันที่สำคัญ ได้แก่
* [[มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย]] สาขาวัดไผ่ดำ
* [[วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี]] วิทยาเขตอินทร์บุรี
* [[วิทยาลัยการอาชีพ]]อินทร์บุรี
* [[โรงเรียนอินทร์บุรี]]
* [[โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม]]
* [[โรงเรียนทองเอนวิทยา]]
* [[โรงเรียนอุดมศิลป์วิทยา]]
 
== การสาธารณสุข ==