ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์"

เเก้ไข
(ย้อนการแก้ไขของ 101.51.52.88 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
(เเก้ไข)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox royalty
| name = สมเด็จพระบรมราชาที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์
| birth_date =
| death_date = 7 เมษายน พ.ศ. 2310
ผู้ใช้นิรนาม