ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิทินคงที่สากล"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
จากกฎเกณฑ์ข้างต้นสามารถเรียบเรียงปฏิทินคงที่สากลในหนึ่งปีปฏิทินได้ ดังนี้
 
{|class="wikitable" width="1200px"
|-
!scope="col" colspan="30" | ปฏิทินคงที่สากล
|-
!scope="col" rowspan="2" width="110px8%" | เดือน
!scope="col" colspan="7" | สัปดาห์ที่ 1
!scope="col" colspan="7" | สัปดาห์ที่ 2
!scope="col" colspan="7" | สัปดาห์ที่ 3
!scope="col" colspan="7" | สัปดาห์ที่ 4
!scope="col" rowspan="2" width="110px8%" | ส่วนเกินสัปดาห์
|-
! width="18px3%" | อา.
! width="18px3%" | จ.
! width="18px3%" | อ.
! width="18px3%" | พ.
! width="18px3%" | พฤ.
! width="18px3%" | ศ.
! width="18px3%" | ส.
! width="18px3%" | อา.
! width="18px3%" | จ.
! width="18px3%" | อ.
! width="18px3%" | พ.
! width="18px3%" | พฤ.
! width="18px3%" | ศ.
! width="18px3%" | ส.
! width="18px3%" | อา.
! width="18px3%" | จ.
! width="18px3%" | อ.
! width="18px3%" | พ.
! width="18px3%" | พฤ.
! width="18px3%" | ศ.
! width="18px3%" | ส.
! width="18px3%" | อา.
! width="18px3%" | จ.
! width="18px3%" | อ.
! width="18px3%" | พ.
! width="18px3%" | พฤ.
! width="18px3%" | ศ.
! width="18px3%" | ส.
|- align="center"
| มกราพันธ์
 
สามารถเทียบเคียงเดือนตามปฏิทินคงที่สากลกับวันที่ตามปฏิทินเกรโกเรียนแบบเดิมได้ ดังนี้
{| class="wikitable" width="1200px"
|-
!scope="col" rowspan="3" width="110px20%" | เดือนและส่วนเกินสัปดาห์</br>ตามปฏิทินคงที่สากล
!scope="col" colspan="4" | วันที่เทียบเคียงตามปฏิทินเกรโกเรียน
|-
!scope="col" colspan="2" | ปีอธิกสุรทิน
|-
!scope="col" width="20%" | เริ่มต้น
!scope="col" width="20%" | สิ้นสุด
!scope="col" width="20%" | เริ่มต้น
!scope="col" width="20%" | สิ้นสุด
|- align="center"
| มกราพันธ์
6,299

การแก้ไข