ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== พระอิสริยยศ ===
*'''สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิง''' (24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 - 30 ธันวาคม พ.ศ.2468)
*'''สมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี''' (30 ธันวาคม พ.ศ. 2468 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478)
*'''สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี''' (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554)
353

การแก้ไข