ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สีเหลือง"

เพิ่มขึ้น 77 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขโดยแอปพลิเคชั่นในแอนดรอย
* สีหรดาล เป็นสีประจำ[[คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร]]<ref name="สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560">สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (โดยมีอาจารย์ ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดทำสีไทยโทน ในการควบคุมและประสานงานเพื่อปรับสีประจำคณะวิชา)</ref>
* สีจำปา เป็นสีประจำ[[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร]]<ref name="สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560" />
* สีเหลืองคู่ดำ เป็นสีประจำ[[โรงเรียนท่าบ่อ]]และ [[โรงเรียนเทพมงคลรังษี]]​
* สีเหลืองคู่เขียว เป็นสีประจำ[[โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์]] และ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ [[จังหวัดหนองคาย]] โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
* สีเหลืองคู่กับสีแดง เป็นสีประจำ[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]ดังความหมายที่ว่า "เหลืองของเราคือธรรมประจำจิต แแดงของเราคือโลหิตอุทิศให้"
9

การแก้ไข