ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอแม่แตง"

 
== ชื่ออำเภอ ==
เดิมชื่อ '''อำเภอแม่แตง''' แล้วเปลี่ยนเป็น '''อำเภอสันมหาพน''' ในปี พ.ศ. 2460<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/A/40.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ] เล่ม 34 หน้า 65 วันที่ 29 เมษายน 2460</ref> ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 กลับมาใช้ชื่อ "อำเภอแม่แตง" ตามเดิม
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
54,124

การแก้ไข