ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสารภี"

 
== ประวัติ ==
อำเภอสารภีเดิมชื่อ '''อำเภอป่ายางเนิ้ง''' ตั้งเป็นอำเภอเมื่อ ปี [[พ.ศ. 2434]] คำว่ายางเนิ้งมาจาก "ต้นยาง" กับคำว่า "เนิ้ง" ซึ่งเป็นภาษา[[คำเมือง]]แปลว่า โน้มเอน ต่อมาเมื่อปี [[พ.ศ. 24702460]] ท้าวพระยาขุน พร้อมด้วยราษฎรได้เสนอต่ออำมาตย์ตรีพันธุราษฎร นายอำเภอในสมัยนั้น เสนอให้เปลี่ยนชื่ออำเภอเสียใหม่เนื่องจากไม่ไพเราะ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอสารภี"<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/A/40.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ] เล่ม 34 หน้า 65 วันที่ 29 เมษายน 2460</ref> ซึ่งเป็นชื่อของตำบลหนึ่งในอำเภอ โดยคำว่า "[[สารภี (พรรณไม้)|สารภี]]" หมายถึง ชื่อของดอกไม้ไทยสีเหลืองมีกลิ่นหอม มีอายุยืน มีมากที่วัดสารภี ตำบลสารภี<ref>http://www.amphoe.com/menu.php?mid=1&am=164&pv=13</ref>
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
54,645

การแก้ไข