ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลงลูกกรุง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[สวลี ผกาพันธุ์]]
* [[สุเทพ วงศ์กำแหง]]
* [[ อ้อย อัจฉรา]]
* [[เอื้อ สุนทรสนาน]]
* [[หยาด นภาลัย]]