ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลิขิตรักข้ามดวงดาว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|-
! '''บทบาท''' || colspan = "2" align = "center"| '''นักแสดงสมทบ'''
|-
| align = "center"| '''YangHan MiSun-yeonyoung''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''นภาเพ็ญ''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| นาอี ย็องอิล-ฮีฮวา
| align = "center"| [[สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ]]
|-
| align = "center"| '''Jang Young-mok''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''อรุณ''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| คิม ชัง-วาน
| align = "center"| [[มนตรี เจนอักษร]]
|-
| align = "center"| '''CheonYang MinMi-gooyeon''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''โรจน์นภา''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| คิมนา โบย็อง-มีฮี
| align = "center"| [[พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ]]
|-
| align = "center"| '''Yoo Seok''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''อาทิตย์''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| คิม ฮี-ว็อน
| align = "center"| [[กวินรัฏฐ์ ยศอมรสุนทร]]
|-
| align = "center"| '''Yang Mi-yeon''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''นภา''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| นา ย็อง-ฮี
| align = "center"| [[พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ]]
|-
| align = "center"| '''Cheon Min-goo''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''โรจน์''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| ออม ฮโย-ซ็อบ
| align = "center"| [[ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี]]
|-
| align = "center"| '''Bok-ja''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''หยาดฝน''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| [[สุมณทิพย์ ชี]]
|-
| align = "center"| '''HanPresident Sun-youngAhn''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''เพ็ญวิธู''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| อีโจ อิลฮี-ฮวาบง
| align = "center"| [[สรวงสุดาอนันต์ ลาวัณย์ประเสริฐบุนนาค]]
|-
| align = "center"| '''Cheon Min-goo''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''โรจน์''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| ออม ฮโย-ซ็อบ
| align = "center"| [[ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี]]
|-
| align = "center"| '''Lee Beom-joong''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''กัมปนาท''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| [[ภัสสร บุณยเกียรติ]]
|-
| align = "center"| '''Lee Shin''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''เดชา''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| อีคิม ยีโบ-คย็องมี
| align = "center"| นิพัธ[[อนุสรา วันทองทักษ์]] เจริญผล
|-
| align = "center"| '''President AhnMin-ah''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''วิธูปุ๊กกี้''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| โจคิม ฮีโบ-บงมี
| align = "center"| [[อนันต์ธรากร บุนนาค]]สุขสมเลิศ
|-
| align = "center"| '''Yoon Beom''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''เอ็ดดี้''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| เอ็ดดี้ เฮง
|-
| align = "center"| '''Min-ahLee Shin''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''ปุ๊กกี้เดชา''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| คิมอี โบยี-มีคย็อง
| align = "center"| ธรากรนิพัธ สุขสมเลิศเจริญผล
|-
| align = "center"| ({{flagcountry|Korea}}) / <br> ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| คิม โบ-มี
| align = "center"| [[อนุสรา วันทองทักษ์]]
|-
! '''บทบาท''' || colspan = "2" align = "center"| '''นักแสดงรับเชิญ'''
| align = "center"|
| align = "center"| [[ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''ผู้ประกาศข่าวรับอรุณข่าวเช้า''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[อนุอริสรา วันทองทักษ์กำธรเจริญ]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''พี่ทีมงานเบื้องหลังละคร''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[ยุพดี ศิริสิงห์อำไพ]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''อา''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[สิทธิโชค อักษรนันท์|อิทธิพัทธ์ อักษรนันทน์]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''ชาวล้านนา ''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[สามโทน|วิทยา เจตะภัย]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''เพื่อนนภา''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[วันทนีย์ ชนะชัยยั่งยืน]]
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม