ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชรถมาเกย"

ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2555 ทางรายการได้จัดโปรแกรมพิเศษอีกครั้งด้วยการแจกโตโยต้า พริอุส รุ่น TOP SOLAR ROOF ซึ่งจะแจกเพียง 1 คันเท่านั้น
 
และตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 ใน[[ราชรถมาเกย Super Battle]] จะมีการปรับกติกาใหม่ โดยให้ทั้ง 2 ทีม ทั้งทีมโรงเรียน (ทีมสีนํ้าเงิน) และทีมมหาวิทยาลัย (ทีมสีแดง) ได้มาเล่นในรายการ และยังเพิ่มกติกาพิเศษ ให้หัวหน้าทีมตอบคําถามแทนนักเรียนหรือนักศึกษา หากทีมใดตอบถูก 5 ข้อ ทีมนั้นจะได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท หากทีมใดตอบถูก 10 ข้อ ทีมนั้นจะได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 100,000 บาท และหากทีมใดตอบถูก 20 ครบทุกข้อ ทีมนั้นจะได้รับเงินรางวัลชนะเลิศ 1,000,000 บาท พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องเขียน คอมพิวเตอร์ และหนังสือ และหากทีมใดตอบผิด ทืมนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้ทันที
 
== ระยะเวลาออกอากาศ ==
38

การแก้ไข