ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเผาไหม้"

แก้ไขการเว้นวรรค การสะกด
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
(แก้ไขการเว้นวรรค การสะกด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
{{ความหมายอื่น|||การสันดาป}}
 
'''การเผาไหม้ (combussionCombussion)''' เป็นปฏิกิริยาเคมีระหว่างเชื้อเพลิงและออกซิเจนซึ่งให้พลังงานความร้อนและแสงสว่างออกมา (Exothermic) การเผาไหม้แบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ การเผาไหม้แบบมีเปลว (flammableFlammable) และการเผาไหม้แบบไม่มีเปลว (Non-Flammable) การเผาไหม้แบบมีเปลวแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ เปลวไฟแบบแพร่ (diffusionDiffusion flame) และเปลวไฟแบบผสมก่อน (prePre-mixed flame) การเผาไหม้แบบไม่มีเปลวก็แบ่งออกเป็นสองลักษณะคือแบบเผาคุ (smolderringSmoldering combustion) และแบบลุกไหม้ได้ด้วยตนเอง (spontaneousSpontaneous combustion)
 
== เชื้อเพลิงชีวมวลประกอบด้วยธาตุต่างๆ ==
ผู้ใช้นิรนาม