ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีสนามไชย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
==== การจัดพื้นที่ในตัวสถานี ====
แบ่งเป็น 4 ชั้น ประกอบด้วย
* '''1G''' ชั้นระดับถนน (Ground level)
* '''2B1''' ชั้นระหว่างชั้นระดับถนน กับชั้นออกบัตรโดยสาร
* '''3B2''' ชั้นออกบัตรโดยสาร เหรียญโดยสาร และห้องประชาสัมพันธ์ (Concourse level)
* '''4B3''' ชั้นระหว่างชั้นออกบัตรโดยสาร กับชั้นชานชาลา
*'''5B4''' ชั้นชานชาลา (Platform level) ชานชาลา 1 มุ่งหน้าสถานีหลักสอง และชานชาลา 2 มุ่งหน้าสถานีเตาปูน
 
== รถโดยสารประจำทาง ==
13,705

การแก้ไข