ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| predecessor = [[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร|พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] <!-- คงพระนามขณะดำรงเป็นกษัตริย์ไว้ -->
 
| father = [[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร]]
| mother = [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]
}}
{{ราชวงศ์ไทย}}
'''พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว'''<ref name="เฉลิมพระปรมาภิไธยใหม่"></ref> (ประสูติ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495) เป็น[[พระมหากษัตริย์ไทย]]รัชกาลที่ 10 แห่ง[[ราชวงศ์จักรี]] เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวใน[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร|พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร]]และ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]
บรมนาถบพิตร และ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]
 
== ปฐมวัย ==
=== พระราชสมภพ ===
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวใน[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร|พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร]] และ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] เสด็จพระราชสมภพ ณ [[พระที่นั่งอัมพรสถาน]] [[พระราชวังดุสิต]]<ref name="พระบรม">[[ส.พลายน้อย]]. ''พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม''. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ฐานบุ๊คส์, 2554. หน้า 234</ref> เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17:45 น.<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/D/049/3434.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้หยุดราชการและชักธงชาติเนื่องในการที่พระราชกุมารประสูติ], เล่ม 69, ตอนที่ 49, 12 สิงหาคม พ.ศ. 2495, หน้า 2434</ref> มีพระเชษฐภคินีคือ[[ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี]] และพระขนิษฐภคินีสองพระองค์คือ[[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] และ[[สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี]]<ref>''จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555'', หน้า 10</ref>
 
ขณะพระชนมายุได้หนึ่งพรรษา [[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร|พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานพระนาม [[สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์]] ทรงเป็นผู้ตั้งพระนามถวายตามดวงพระชะตาว่า<ref>''จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555'', หน้า 21</ref>
 
{{บทกวี|indent=1
 
=== พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ ===
[[ไฟล์:Vajiralongkorn1952.jpg|191x191px|thumb|พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระเยาว์สมเด็จพระบรมนาถบพิตรราชชนก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด[[พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่]]ขึ้น ณ [[พระที่นั่งอัมพรสถาน]] [[พระราชวังดุสิต]] ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2495<ref name="สมโภชเดือน">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/D/054/3031.PDF หมายกำหนดการ ที่ 15/2495 พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 2495], เล่ม 69, ตอน 54 ง, 9 กันยายน พ.ศ. 2495, หน้า 3031</ref> โดย[[สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์]]ทรงเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ในเย็นวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2495<ref>{{cite web |url=http://www.library.stou.ac.th/ODI/am-pon-sa-tan/TD5-2_1 |title=พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ |author=หอจดหมายเหตุแห่งชาติ |archive-url=https://web.archive.org/web/20160322134646/http://library.stou.ac.th/odi/am-pon-sa-tan/TD5-2_1.html |dead-url=yes |access-date=2017-05-17 |date=2016-05-22| archive-date=2016-03-22}}</ref>
[[ไฟล์:Vajiralongkorn1952.jpg|191x191px|thumb|พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์|left]]
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด[[พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่]]ขึ้น ณ [[พระที่นั่งอัมพรสถาน]] [[พระราชวังดุสิต]] ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2495<ref name="สมโภชเดือน">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/D/054/3031.PDF หมายกำหนดการ ที่ 15/2495 พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 2495], เล่ม 69, ตอน 54 ง, 9 กันยายน พ.ศ. 2495, หน้า 3031</ref> โดย[[สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์]]ทรงเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ในเย็นวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2495<ref>{{cite web |url=http://www.library.stou.ac.th/ODI/am-pon-sa-tan/TD5-2_1 |title=พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ |author=หอจดหมายเหตุแห่งชาติ |archive-url=https://web.archive.org/web/20160322134646/http://library.stou.ac.th/odi/am-pon-sa-tan/TD5-2_1.html |dead-url=yes |access-date=2017-05-17 |date=2016-05-22| archive-date=2016-03-22}}</ref>
 
เช้าวันรุ่งขึ้น (15 กันยายน) จึงมีพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ในห้องพิธี เริ่มด้วยพอถึงพระฤกษ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศา ทรงเจิม ทรงผูกด้ายพระขวัญ พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา พราหมณ์ประกอบพิธีลอยกุ้ง ปลาทอง มะพร้าวเงิน มะพร้าวทองลงในพระขันสาคร แล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระมหาราชครูเชิญเสด็จขึ้นพระอู่และเห่กล่อมเปิดศิวาลัยไกรลาศตามประเพณีพิธีของพราหมณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงวางพระราชภัณฑ์ลงในพระอู่ตามพระราชประเพณีแล้ว พระมหาราชครูเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ ขึ้นพระอู่แล้ว พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทเวียนเทียนครบรอบตามประเพณี [[สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ]]ได้จัดขับไม้มโหรีขับกล่อมถวายพระพรในวาระนี้ด้วย ในการนี้มีการถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทางวิทยุไปทั่วประเทศ<ref name="สมโภชเดือน" /><ref name="สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ">. '''ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชประวัติ.'''</ref><ref name="สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ">ลาวัณย์ โซตามระ. '''สี่เจ้าฟ้า.''' กรุงเทพมหานคร: บริษัท กัตนา ดิสทริบิวชั่น จำกัด</ref>
61

การแก้ไข