ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุลศักราช"

=== การกำหนดชื่อเรียกเฉพาะ ===
==== การลำดับเลขเดือน ====
ปฏิทินจุลศักราช/ปฏิทินพม่าที่แพร่หลายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ บนแผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอยู่หลายแบบ ในขณะที่ระบบปฏิทินพม่าจะอ้างอิงเดือนต่างๆ ตามชื่อเดือน ระบบปฏิทินจุลศักราชของ[[สิบสองปันนา]] [[เชียงตุง]] [[อาณาจักรล้านนา|ล้านนา]] [[อาณาจักรล้านช้าง|ล้านช้าง]] และ[[อาณาจักรสุโขทัย|สุโขทัย]] จะอ้างถึงเดือนต่างๆ ด้วยเลขลำดับเดือนแทน สิ่งเหล่านี้ทำให้การศึกษาเอกสารและจารึกโบราณในประเทศไทยต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นพิเศษ กล่าวคือ นอกจากจะต้องแน่ว่าวันที่ปรากฏในเอกสารจารึกเป็นวันที่ใช้ตามระบบปฏิทินท้องถิ่นต้นกำเนิดเอกสารแล้ว ยังต้องระวังถึงแบบแผนการใช้ปฏิทินที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของท้องถิ่นนั้นๆ เองอีกด้วย<ref name=jce-1989-9-10>Eade 1989: 9–10</ref> อย่างไรก็ตาม การนับเดือนตามระบบปฏิทินจุลศักราชที่ใช้ในประเทศกัมพูชา (เขมร) ซึ่งถือเอาเดือนมิคสิระเป็นเดือนอ้ายหรือเดือนแรกของปี จะเรียงลำดับเลขเดือนและชื่อเดือนตรงกันกับลำดับเดือนในภาษาบาลี-สันสกฤต<ref>http://www.cam-cc.org/calendar/chhankitek.php</ref>-->
 
{| class="wikitable" border="1"
1,247

การแก้ไข