ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุลศักราช"

 
==== การทดวันและเดือนเพิ่มเติม ====
ระบบปฏิทินจุลศักราชของไทยใช้รูปแบบของปี 3 แบบ ที่คล้ายคลึงกับระบบปฏิทินพม่า แต่ไม่ได้เหมือนกันเสียทีเดียวนัก<ref name=jce-1989-9-10/> ในปฏิทินแต่ละแบบดังกล่าว ในปีปกติจะมีจำนวนวัน 354 วัน ส่วนปีอธิกมาสมีจำนวนวัน 384 ว้น อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ปฏิทินพม่าจะเพิ่มวันชดเชยเพียงหนึ่งครั้งเมื่อวัฏจักรเมตอนเวียนมาถึง ปฏิทินจุลศักราชของไทยกลับใช้วิธีเพิ่มวันชดเชยลงในปีปฏิทินปกติแทน อย่างไรก็ตาม วันชดเชยที่เกิดขึ้นนั้น ทั้งระบบปฏิทินพม่าและปฏิทินจุลศักราชของไทย จะถูกนำไปเพิ่มเพิ่มในช่วงเดือนเดียวกัน คือ ช่วงหลังเดือนเชฎฐะ ซึ่งตรงกับเดือน 7 ของไทย และเดือนนายอนของพม่า<ref name=jce-1989-20>Eade 1989: 20</ref> จึงทำให้บางปีมีเดือน 8 (เดือนอาสาฬหะ) สองหน แบ่งเป็นเดือน 8 บูรพาษาฒ (เดือนแปดแรก) และเดือน 8 อุตราษาฒ (เดือนแปดหลัง)
 
{| class="wikitable" border="1"
1,204

การแก้ไข