ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำเซบาย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| watershed_area =
| irrigation_area =
| length = 200233 [[กิโลเมตร|กม.]]
| passing_territories =
| source_name = ที่ราบสูง
| avrwaterquan_parea =
}}
'''ลำเซบาย''' เป็น[[ลำน้ำ]]สาขาของ[[แม่น้ำมูล]]ใน[[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]ของ[[ประเทศไทย]] ความยาว 200233 กิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 3,132 ตร.กม. หรือคิดเป็น 1,957,731 ไร่ โดยคำว่า '''เซบาย''' มากจากภาษาลาวอีสาน อันมี 2 คำรวมกันคือ "เซ" แปลว่า แม่น้ำ ลำน้ำ ส่วน "บาย" สันนิษฐานมาจากคำว่า การจับ , แตะต้อง (รอการอ้างอิงที่ชัดเจน) ครอบคลุมพื้นที่[[จังหวัดยโสธร]] [[จังหวัดอำนาจเจริญ]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]] บางส่วนของ[[จังหวัดมุกดาหาร]] และบางส่วนของ[[จังหวัดร้อยเอ็ด]]
 
== เส้นทางแม่น้ำ ==
ลำเซบายมีต้นกำเนิดจากสันปันน้ำของลุ่มน้ำเซบายและลุ่มน้ำห้วยบังอี่บริเวณพื้นที่ตำบลกุดเชียงหมี [[อำเภอเลิงนกทา]] [[จังหวัดยโสธร]] ไหลผ่าน[[อำเภอไทยเจริญ]] [[อำเภอป่าติ้ว]] [[อำเภอคำเขื่อนแก้ว]] จังหวัดยโสธร [[อำเภอเสนางคนิคม]] [[อำเภอหัวตะพาน]] [[อำเภอเมืองอำนาจเจริญ]] [[จังหวัดอำนาจเจริญ]] [[อำเภอเขื่องใน]] [[อำเภอม่วงสามสิบ]] และไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลที่บ้านทุ่งขุนน้อย ตำบลแจระแม [[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]] มีความยาวประมาณ 200233 กิโลเมตร ซึ่งใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติประมาณปีละ 1,666 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณร้อยละ 8.54 ของปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติทั้งหมดของลุ่มน้ำมูล
 
== ฝายสำคัญที่ในลุ่มน้ำ ==
1,260

การแก้ไข