ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*หม่อมเจ้ากริต ปราโมช
*หม่อมเจ้าประวัติ ปราโมช
 
== พระเกียรติยศ ==
 
=== พระอิสริยยศ ===
 
* '''พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าปราโมช''' (11 มีนาคม พ.ศ. 2359 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
* '''พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าปราโมช''' (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2394)
* '''พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวรจักรธรานุภาพ''' (12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2394 - 23 กันยายน พ.ศ. 2410)
* '''พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ''' (23 กันยายน พ.ศ. 2410 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)
* '''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ''' (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - ปัจจุบัน)
 
== พงศาวลี ==
ผู้ใช้นิรนาม