ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)"

(ย้อนการแก้ไขที่ 8336959 สร้างโดย 101.109.158.50 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ยมาก ๆ มีชายฝั่งทะเลที่เรียบยาวและโค้งเว้า มี[[ทิวเขาจันทบุรี]]อยู่ทางด้านชายฝั่งทะเลตะวันออก ทอดตัวไปทางด้านทิศตะวันตก จรดกับ[[ทิวเขาบรรทัด]] ซึ่งเป็นทิวเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสาย ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยได้แก่ [[แม่น้ำระยอง]] [[แม่น้ำจันทบุรี]] [[แม่น้ำประแสร์]] [[แม่น้ำตราด]] [[แม่น้ำบางปะกง]]
 
== การแบ่งเขตการปกครองปอกครอง ==
[[ไฟล์:Thailand East eco.png|200px|thumb|right|แผนที่ภาคตะวันออก กำหนดตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ]]
 
การแบ่ง[[จังหวัด]]เป็นภูมิภาคด้วยระบบ 6 ภาค เป็นการแบ่งที่เป็นทางการโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ และประกาศใช้โดย[[ราชบัณฑิตยสภา]]<ref name="การแบ่งจังหวัด">[http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1378 การแบ่งภูมิภาคในประเทศไทย]</ref> โดยภาคตะวันออกของระบบ 6 ภาคนี้ ประกอบไปด้วยเขตการปกครอง 7 จังหวัด ดังตารางข้างล่าง นอกจากนี้ ยังมีการจัดแบ่งภูมิภาคตาม[[คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ]] กำหนดให้ภาคตะวันออกมีทั้งหมด 9 จังหวัด<ref name="การแบ่งจังหวัด" /> ประกอบด้วยประกะะักะัเแีะแอบด้วย 7 จังหวัดข้างต้น รวมกับ[[จังหวัดนครนายก]] และ[[จังหวัดสมุทรปราการ]]
 
{| class="wikitable sortable" width="70%"
ผู้ใช้นิรนาม