ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แฟนพันธุ์แท้"

=== ค.ศ. 2000–2001 ===
;รอบที่ 1 - ตอบคำถาม :ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คน ฟังคำถามจากพิธีกร จากนั้นต้องกดรัวปุ่มไฟเพื่อชิงสิทธิในการตอบคำถามนั้น โดยจะมีทั้งหมด 4 รอบ หากผู้เข้าแข่งขันกดไฟได้และตอบถูกจะได้เข้ารอบต่อไปทันที หากตอบผิด ผู้เข้าแข่งขันที่เหลือจะได้สิทธิ์ในการกดไฟเพื่อตอบคำถามข้อนั้นแทน ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนได้ผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบ 4 คน ถ้าหากมีผู้เข้าแข่งขันไม่ต่ำกว่า 2 คน ไม่สามารถตอบคำถามถูกภายใน 4 รอบจะมีคำถามรอบพิเศษให้ผู้เข้าแข่งขันได้เล่น
;รอบที่ 2 - ตัดเชือก :แบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น 2 คู่ คู่ละ 2 คน แข่งเกมต่าง ๆ แล้วแต่เรื่อง โดยในเทปแรกให้ผู้เข้าแข่งขันจับคู่กันเอง ในเทปหลังจะให้ผู้เข้าแข่งขันคนแรกที่เข้ารอบจับคู่แข่งกับคนสุดท้ายที่เข้ารอบ และในอีกคู่จะให้ผู้เข้าแข่งขันคนที่สองที่เข้ารอบจับคู่กับผู้เข้าแข่งขันคนที่สามที่เข้ารอบ โดยสลับกันเล่นเกมตามหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่จับคู่กัน ใครได้ 2 ใน 3 คะแนนก่อน จะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ (แต่มีบางครั้งที่จะแบ่งเป็น 2 คู่ แล้วให้ทั้ง 2 คู่แข่งกันเอง คู่ใดได้ 2 ใน 3 คะแนนก่อนจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ)
;รอบที่ 3 - ชิงชนะเลิศ :มีคำถาม 8 ชุด ชุดละ 2 ข้อ (คำถามเหลือง-แดง) ในเทปแรกให้ผู้เข้าแข่งขันตัดสินใจเองว่าจะเล่นคำถามเหลือง หรือ คำถามแดง ในเทปหลังจะเรียงตามลำดับสายการเล่นของรอบตัดเชือก โดยผลัดกันให้ผู้เข้าแข่งขัน 2 คนเลือกชุดคำถามแล้วตอบ โดยผู้เข้าแข่งขันที่เป็นคนเลือกชุดคำถามจะได้ตอบคำถามสีเหลือง ส่วนอีกคนจะได้ตอบคำถามสีแดง ถ้าผู้เข้าแข่งขันตอบถูกหรือตอบผิดทั้งคู่ ก็จะเล่นคำถามชุดต่อไป แต่ถ้ามีผู้ตอบถูกและผิด ผู้ที่ตอบถูกจะเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ประจำสัปดาห์
 
ผู้ใช้นิรนาม