ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางเลน"

เพิ่มขึ้น 926 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ข้อมูลท้องถิ่น ชุมชนตลาดบางหลวง รศ.122)
 
ส่วนนี้หลังตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ถึงปัจจุบัน (รายปี)
* วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลขุนศรี แยกออกจากตำบลบางภาษี และตำบลลำพญา ตั้งตำบลดอนตูม แยกออกจากตำบลบางเลน และตำบลบางปลา ตั้งตำบลหินมูล แยกออกจากตำบลบางไทรป่า ตำบลดอนข่อย ตำบลบางเลน และตำบลบางหลวง ตั้งตำบลนราภิรมย์ แยกออกจากตำบลลำพญา และตำบลบางระกำ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/D/026/1114.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ</ref>
* วันที่ 18 กรกฎาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลบางหลวง ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางหลวง<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=73|issue=60 ง|pages= (ฉบับพิเศษ) 89-90|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/060/89.PDF|date=3 สิงหาคม 2499|language=}}</ref>
* วันที่ 17 มีนาคม 2502 จัดตั้งสุขาภิบาลบางเลน ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางเลนและตำบลบางไทรป่า<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=76|issue=42 ง|pages= 1004-1006|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/D/042/1004.PDF|date=7 เมษายน 2502|language=}}</ref>
* วันที่ 2 พฤษภาคม 2502 ได้โอนพื้นที่ตำบลขุนศรี อำเภอบางเลน ไปขึ้นกับอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=76|issue=49 ก พิเศษ|pages=1-3|title=พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครปฐมและจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/A/049/1.PDF|date=1 พฤษภาคม 2502|language=}}</ref>
608

การแก้ไข