ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์"

ย้อนการแก้ไขที่ 8500124 สร้างโดย วีรวัฒน์ ปั้้นบำรุงสุข (พูดคุย)
(เพิ่มผู้แสดง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8500124 สร้างโดย วีรวัฒน์ ปั้้นบำรุงสุข (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
[[เอ็มมา วอตสัน|ผู้แสดง]]{{กึ่งล็อก2}}
{{ตัวละคร HP
| ชื่อ = เฮอร์ไมโอนี่ จีน เกรนเจอร์