ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระศรีรัตนศาสดาราม"

[[ไฟล์:Watphrakaeomap.png|thumb|300px|แผนผังอย่างคร่าว ๆ ของวัดพระแก้ว]]
 
เป็นกลุ่มอาคารและสิ่งประดับอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากกลุ่มอาคารทั้งสองกลุ่ม ประกอบด้วย หอพระนากดเ้ด้ดเ้่มะั ึรันาก พระเศวตกุฏาคารวิหารยอด หอมณเฑียรธรรม พระอัษฎามหาเจดีย์ ยักษ์ทวารบาล และจิตรกรรมฝาผนังที่ '''[[ระเบียงคด|พระระเบียง]]''' ซึ่งมีภาพวาด[[จิตรกรรมฝาผนัง]]จำนวน 178 ห้อง เรียงต่อกันยาวตลอดฝาผนังทั้ง 4 ทิศ มีเนื้อหาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
 
==== พระอัษฎามหาเจดีย์ ====
ผู้ใช้นิรนาม